1. Anasayfa
  2. Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Sitemizde gezinti yaparken güvenli olmanız bizim için oldukça önemli. Bundan dolayı bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi hassasiyetle koruyacağız!

Biz Başvuru Detayları olarak, gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile ilgili düzenlemeyi sizlere sunmaktayız. Bu kapsamda hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenecek olan verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, verileri işleme yöntemlerimiz ve hukuki sebeplerimiz ile ilgili sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz. İşlenen verileriniz ile ilişkin haklarınızın neler olduğu konusunda da sizleri aydınlatıyoruz.

Kişisel Verileriniz, Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Sitemize girdiğiniz an IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analiz yapılması amacıyla çerezler vasıtasıyla elde edilecektir. Otomatik ağlar veya otomatik olmayan ağlarla hatta bazen sitemizde bulunan analitik sağlayıcılar, reklam ağları, teknoloji sağlayıcıları ve arama bilgi sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilmektedir. Bu araçlardan elde edilen veriler kaydedilerek, depolanarak veya güncelleme yapılarak aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenir.

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir? Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yalnızca analiz yapılması amacıyla sizlere sunmuş olduğumuz hizmeti daha iyi şekilde yerine getirebilmek adına analiz edilmektedir. Sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerin sizin tarafınızdan ulaşmasını sağlamak ve maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla hizmetlerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu sayede sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabiliriz. Aynı zamanda kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlar ile paylaşılması) yerine getirilmesi amacıyla sözleşme ve hizmet süresi kapsamında amaca uygun biçimde ölçülü şekilde işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabilir?

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet verdiğimiz ve aldığımız, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz ve işbirliği yaptığımız kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yurt dışı ve yurt içindeki 3. şahıslar ile, kurum ve kuruluşlarla, talep halinde adli ve idari makamlarla, gerekli teknik ve idari önlemler alınması amacıyla aktarılmaktadır.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız Neler?

KVKK madde 11 doğrultusunda herkes veri sorumlusuna başvuru yaparak aşağıda yer alan haklarını kullanmakta özgürdür:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
  2. Kişisel verilerin işlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların hangi amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
  4. Yurt dışında ve yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınız vardır.
  5. Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
  6. Kişisel verilerin silinmesini isteme hakkınız vardır.
  7. (e) ve (f) bentleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler yardımıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilir.
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan haklarınızı koruma amacıyla [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.